BSC de Tulp en jouw persoonsgegevens

Als je lid wordt van BSC de Tulp, dan vragen we gegevens bij je op.

Ledenadministratie

Wat vragen we ?

 • (Geboorte)naam Roepnaam Voorletters
 • Adres Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer van een tweede persoon in geval van calamiteiten
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Wat doen we ermee ?

We registreren je als lid voor onze vereniging. Zo weten we wie onze leden zijn, of ze jonger of ouder dan 18 jaar zijn en hoe we ze kunnen bereiken.

Wie kan de gegevens zien ?

 • De secretaris, voorzitter en penningmeester van de vereniging
 • Jouw naam en emailadres wordt ook gebruikt voor ledenmailings (bijvoorbeeld uitnodiging ALV)

Beeldmateriaal

Tijdens evenementen worden er foto’s en soms filmpjes gemaakt door fotografen, die BSC de Tulp daarvoor benaderd heeft.

Wat doen we ermee

We zetten ze op de site van de vereniging, bereikbaar via www.bscdetulp.nl en de fotograaf zet ze in veel gevallen op besloten FB groepen die gerelateerd zijn aan boogschieten. De fotograaf kan dit beeldmateriaal ook op eigen media zetten. We vragen je bij elk evenement om toestemming daarvoor. Ben je na afloop toch niet blij met een afbeelding ? Dan halen wie die zo snel mogelijk en zonder vragen weg.

Wie kan de gegevens inzien

De foto’s staan op onze website.

De foto’s op de facebookpagina BCS de Tulp zijn publiek, want die is publiek. Na 25 mei posten we daar alleen promotiefoto’s, alleen na specifieke toestemming.

Media van de fotografen zijn soms publiek, soms beveiligd, dat ligt aan de fotograaf.

Derden

BCS de Tulp deelt in basis geen persoonsgegevens van haar leden met derden.

Uitzonderingen daarop zijn

 • Wet- en regelgeving (op last van de brandweer bijv.)
 • Bankgegevens (wisselen we uit met jouw bank)
 • Calamiteiten (hulpverleners krijgen de info.)
 • Hosting online diensten (website e.d. we hebben met al onze online dienstverleners een
 • verwerkersovereenkomst conform AVG)

Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het bestuur van BSC de Tulp

© 2018 Copyright BSC de Tulp